Doe een gift

Nieuw medicijn toont veelbelovende resultaten

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Een opwindende doorbraak in de behandeling van Alzheimer: het nieuwe medicijn Donanemab, ontwikkeld door Eli Lilly, heeft significante resultaten opgeleverd tijdens de fase 3 klinische test. Dit veelbelovende medicijn vertraagt de klinische achteruitgang bij Alzheimerpatiënten met maar liefst 35%, in vergelijking met een placebo, en leidt tot 40% minder achteruitgang in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Joost Martens, directeur van Stichting Alzheimer Onderzoek – STOPALZHEIMER.BE, deelt zijn enthousiasme: “Dit is een opmerkelijke doorbraak. Voorheen was er geen geneesmiddel voor Alzheimer, maar dit is al het tweede veelbelovende middel op korte termijn. Dit is een spannende tijd voor wetenschappers, want we komen steeds dichterbij de dag waarop we Alzheimer daadwerkelijk kunnen stoppen. Het financieren van wetenschappelijke projecten blijft echter een uitdaging, met aanzienlijk minder financiering dan kankeronderzoek, hoewel dementie nu de belangrijkste volksziekte is. STOPALZHEIMER.BE, de Stichting voor Alzheimeronderzoek, heeft dit jaar Belgisch onderzoek met meer dan 4 miljoen euro ondersteund. Dit indrukwekkende bedrag werd uitsluitend mogelijk gemaakt door gulle donaties en nalatenschappen van Belgische burgers. We hopen snel nog meer Belgisch onderzoek te kunnen ondersteunen, want onze droom is dat het medicijn om Alzheimer definitief te stoppen in België ontdekt wordt.

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!