Doe een gift

Verwante aandoeningen

De ziekte van Alzheimer is een van de meest voorkomende vormen van dementie, maar het is niet de enige. Er zijn verschillende andere verwante ziekten.

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Verwante aandoeningen bij de ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een van de meest voorkomende vormen van dementie, maar het is niet de enige. Er zijn verschillende andere verwante ziekten met soortgelijke kenmerken en symptomen als de ziekte van Alzheimer. Drie van deze ziekten zijn bijzonder bekend: Lewy body dementie, fronto-temporale dementie en vasculaire dementie.

Lewy body dementie

Lewy body dementie is een vorm van dementie die wordt gekenmerkt door de afwijkende verschijning van Lewy-lichaampjes, eiwitaggregaten, in de hersenen. Symptomen zijn onder andere cognitieve stoornissen, visuele hallucinaties, slaapstoornissen en Parkinsonachtige symptomen, zoals spierstijfheid en trillingen. De ziekte kan moeilijk te diagnosticeren zijn vanwege de gelijkenissen met andere vormen van dementie, maar een juiste diagnose is essentieel voor een goede behandeling.

Fronto-temporale dementie

Fronto-temporale dementie, ook bekend als FTD, is een vorm van dementie die voornamelijk de gebieden van de hersenen aantast die belangrijk zijn voor gedrag en persoonlijkheid. Typische symptomen zijn gedragsveranderingen, taalstoornissen, impulsief gedrag en een gebrek aan empathie. In tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer, die meestal eerst het geheugen aantast, uit FTD zich vaak door veranderingen in sociaal gedrag en persoonlijkheid.

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door een slechte bloedcirculatie die de hersencellen beschadigt. De symptomen van vasculaire dementie hangen af van het gebied van de hersenen dat door de vasculaire letsels is aangetast. Ze kunnen bestaan uit geheugenproblemen, spraakproblemen, coördinatieproblemen en cognitieve stoornissen. Risicofactoren voor vasculaire dementie zijn onder andere hoge bloeddruk, diabetes en hartaandoeningen.

Besluit

Hoewel er bepaalde overeenkomsten zijn met de ziekte van Alzheimer, zijn Lewy body dementie, fronto-temporale dementie en vasculaire dementie afzonderlijke aandoeningen met hun eigen diagnostische en behandelingskenmerken. Een vroege diagnose en nauwkeurige screening zijn essentieel om de onderliggende ziekte vast te stellen en een passend behandelingsplan op te stellen. Het is belangrijk om een medisch professional te raadplegen als u zich zorgen maakt over de cognitieve gezondheid van uzelf of een dierbare.

Wilt u meer weten over de ziekte van Alzheimer en de verwante aandoeningen ? Vul onderstaand formulier in om de gratis informatiebrochure te bestellen.

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!