Doe een gift

Symptomen

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door een aantal verschillende symptomen die in de loop van de tijd evolueren.

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Symptomen van de ziekte van Alzheimer

Het is belangrijk om te weten dat niet alle patiënten dezelfde symptomen vertonen en dat de intensiteit van persoon tot persoon kan verschillen. Hier volgen enkele van de meest voorkomende symptomen van de ziekte van Alzheimer:

Verlies van het kortetermijngeheugen: Het meest kenmerkende symptoom van de ziekte van Alzheimer is het progressieve verlies van het kortetermijngeheugen. Personen met de ziekte kunnen recente gebeurtenissen, gesprekken of alledaagse taken vergeten.

Moeite met plannen en problemen oplossen: Patiënten kunnen moeite hebben met het oplossen van eenvoudige problemen, het plannen van hun dag of het uitvoeren van taken die voorheen routine waren.

Verwarring en desoriëntatie: Patiënten met de ziekte van Alzheimer kunnen zich gedesoriënteerd voelen op bekende plaatsen, moeite hebben met het herkennen van bekende gezichten of verdwalen, zelfs op plaatsen die ze al lang kennen.

Communicatieproblemen: het vermogen om te communiceren kan verslechteren, met moeite om de juiste woorden te vinden, een gesprek te volgen of ideeën uit te drukken.

Gedrags- en stemmingswisselingen: Patiënten kunnen vaak last hebben van stemmingswisselingen, variërend van verwarring tot woede, angst of depressie. Ze kunnen ook geagiteerd of achterdochtig worden.

Verlies van onafhankelijkheid: naarmate de ziekte voortschrijdt, kunnen patiënten steeds afhankelijker worden van anderen voor hulp bij alledaagse activiteiten, zoals aankleden, eten geven en in bad gaan.

Problemen met de bewegingscoördinatie: de motorische coördinaties en het vermogen om eenvoudige bewegingen uit te voeren kunnen verslechteren, waardoor het risico op vallen en ongelukken toeneemt.

 

De ziekte van Alzheimer is een complexe ziekte die niet alleen het geheugen aantast, maar ook veel andere aspecten van het dagelijks leven. Het is essentieel om de kenmerkende symptomen van deze ziekte te begrijpen om ze vroeg te kunnen herkennen, een nauwkeurige diagnose te kunnen stellen en een passend verzorgingsplan op te kunnen stellen.

Wilt u meer weten over de ziekte van Alzheimer en de verwante aandoeningen ? Vul onderstaand formulier in om de gratis informatiebrochure te bestellen.

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!