Doe een gift

Diagnose

Een vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer is om diverse redenen cruciaal.

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Het belang van een vroegtijdige diagnose

Ten eerste stelt het patiënten en hun familie in staat om de aard van de ziekte beter te begrijpen, lange-termijnzorg te plannen en belangrijke beslissingen te nemen over hun manier van leven. Daarnaast kan een vroege diagnose de deur openen naar een effectievere behandeling en interventie, die de ontwikkeling van de ziekte kunnen vertragen en de levenskwaliteit van de patiënt kunnen verbeteren.
Het is daarom essentieel om alert te zijn op elke ongewone herhaling van de problemen die in ons hoofdstuk “symptomen” worden genoemd.

Bij twijfel is uw arts de eerste persoon om contact mee op te nemen. Als hij dementie vermoedt, kan hij u doorverwijzen naar een geheugencentrum of een gespecialiseerde arts.
Wanneer u een arts of verpleegkundige ontmoet, zullen ze u naar uw symptomen vragen en hoe deze u beïnvloeden. De arts kan ook met uw partner of iemand in uw omgeving praten over uw symptomen. Er worden u vragen gesteld over uw geheugen en mogelijk moet u een lichamelijk onderzoek ondergaan. Er zijn ook een aantal geheugentests die u tijdens het onderzoek kunt doen. Als dementie na verloop van tijd verergert, kunnen de tests worden herhaald om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.
Andere tests kunnen helpen bij het vaststellen van het type dementie dat iemand heeft.

Deze kunnen onder meer bestaan uit:

– Beeldvorming van de hersenen: dit onderzoek is een waardevol middel om de oorzaak van dementie vast te stellen.
– Laboratoriumonderzoek: een bloedtest kan een reeks symptomen onthullen die aan de basis liggen van de verschillende vormen van dementie, of gelijkaardige of verergerende symptomen, zoals infecties, schildklieraandoeningen, vitaminetekort, enz. Analyse van het hersenvocht verkregen door een lumbaalpunctie kan ook helpen bij de diagnose.
– Aanvullende tests: in sommige gevallen zijn aanvullende tests nodig. Deze kunnen variëren van een elektro-encefalogram (EEG) tot beeldvorming van de hersenen met markers die kenmerkende afwijkingen kunnen aantonen, of een ander onderzoek dat wordt uitgevoerd door een neuroloog of psychiater.

Al deze onderzoeken helpen een medisch specialist om de waarschijnlijke oorzaak van iemands geheugenproblemen vast te stellen.

Wilt u meer weten over de ziekte van Alzheimer en de verwante aandoeningen ? Vul onderstaand formulier in om de gratis informatiebrochure te bestellen.

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!