Doe een gift

De ziekte in cijfers

Dementie is een wereldwijd gezondheidsprobleem dat miljoenen mensen over de hele wereld treft. De ziekte van Alzheimer is een van de meest voorkomende vormen van dementie.

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Op wereldschaal

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lijden wereldwijd ongeveer 55 miljoen mensen aan dementie, en dit aantal zal de komende decennia naar verwachting aanzienlijk stijgen door de vergrijzing van de bevolking. De ziekte van Alzheimer is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor dementie, ongeveer 60-70%.
De vergrijzing van de bevolking is een van de belangrijkste factoren achter deze toename. Naarmate mensen langer leven, neemt het risico op dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer, toe. Andere risicofactoren zijn hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas en genetische factoren.

In België

Dementie is ook in België een groot gezondheidsprobleem. Volgens statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie lijden ongeveer 220.000 Belgen aan dementie en dit cijfer zal stijgen naarmate de bevolking veroudert. 

Het belang van onderzoek

Er wordt vooruitgang geboekt in de inzichten in de onderliggende mechanismen van de ziekte van Alzheimer, maar er is nog steeds geen genezing. Onderzoek is daarom essentieel om effectieve behandelingen en andere ingrepen te vinden die de levenskwaliteit van patiënten kunnen verbeteren.

Stop Alzheimer in België: Belangrijke pionier in de financiering van onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en verwante aandoeningen

Stop Alzheimer, erkend als stichting van openbaar nut, speelt sinds 1995 een sleutelrol in België door fundamenteel, klinisch en psychosociaal onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en verwante aandoeningen te financieren. In tegenstelling tot andere organisaties ontvangt onze vereniging geen overheidssubsidies en zijn we volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van onze donateurs.

Tot op heden heeft Stop Alzheimer in totaal € 28 miljoen toegekend aan 229 onderzoeksprojecten op het gebied van ziekten van het Alzheimer-type en andere vormen van dementie.

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!