Doe een gift

Een donatie ter gedachtenis van een dierbare

Vervang de gebruikelijke bloemen en kransen door een schenking aan het Alzheimeronderzoek.

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Een gebaar van liefde en herinnering

Veel mensen kiezen er vandaag voor om de gebruikelijke bloemen en kransen te vervangen door een schenking aan het Alzheimeronderzoek.

Het volstaat om deze keuze te vermelden op de overlijdensakte, samen met het rekeningnummer voor dit type schenking: BE93 2300 0602 8467 en de boodschap die moet worden toegevoegd, bijvoorbeeld “Ter nagedachtenis aan … Naam van de overledene“.

Alle schenkers ontvangen een bedankbrief en een fiscaal attest voor elke schenking van € 40 of meer.

Als u zojuist een dierbare hebt verloren, bieden wij onze oprechte deelneming aan.

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Getuigenissen

Diverse

Evenementen

Evenementen

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!