Doe een gift

Doe een regelmatige storting

Een maandelijkse gift is een duurzame hulp

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Steun ons elke maand om het Alzheimeronderzoek op lange termijn te kunnen voortzetten

Door gebruik te maken van een Europese domiciliëringsmandaat kunt u uw donaties over een heel jaar spreiden en regelmatige inkomsten voor onderzoek voorzien.

Deze kunnen rechtstreeks met een creditcard worden gedaan via ons online formulier, maar u kunt ook een domiciliëringsmandaat aanvragen:

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Diverse

Evenementen

Evenementen

Onderzoek

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!