Doe een gift

Stop Alzheimer in uw testament

Een onschatbare daad van liefde en steun voor toekomstige generaties

Wilt u in uw testament aan Alzheimeronderzoek schenken?

Hier zijn de belangrijkste contactgegevens:

 • Stichting Alzheimer Onderzoek (Stop Alzheimer), Stichting van openbaar nut
 • Maatschappelijke zetel: Bourgetlaan 42 bus 6, 1130 brussel
 • Ondernemingsnummer: 0457.127.445.

Stop Alzheimer in uw testament: een gebaar dat niemand zal vergeten

We willen Alzheimer een halt toeroepen en toekomstige generaties het leed besparen dat de ziekte veroorzaakt. Kunt u ook helpen? Met een legaat kunt u een bijdrage leveren!

Momenteel lijden wereldwijd 55 miljoen mensen aan een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. De ziekte heeft ook een grote impact op het dagelijks leven van de families van de getroffenen. Helaas is er tot op heden geen effectieve behandeling.

Waarom Stop Alzheimer in uw testament opnemen?

Dankzij uw nalatenschap helpt u het onderzoek naar het stoppen van Alzheimer vooruit.

Op deze manier helpt u mee aan:

 • het uitvoeren van toponderzoek naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen
 • de diagnose te verbeteren en effectieve behandelingen te ontwikkelen
 • het stimuleren van niet-farmacologisch onderzoek: nieuwe zorgtherapieën, optimalisatie van het zorgsysteem, betere toegang tot informatie,…
Hebt u vragen?
Vul dan het antwoordformulier in of neem rechtstreeks contact op met Joost Martens op +32 2 424 02 04 of via joost@stopalzheimer.be.

Hoe kan ik een testament maken aan Stop Alzheimer, Stichting Alzheimer Onderzoek?

Om een nalatenschap te maken, kan de legataris kiezen om een holografisch testament of een notarieel testament op te stellen. Een holografisch testament, de minst beperkende van de twee, kan thuis op een vel papier worden opgesteld. Een aantal punten zijn echter cruciaal:

 • Het testament moet volledig handgeschreven zijn door de erflater zelf. Een testament dat met een typemachine of computer is opgesteld, is in principe niet geldig.
 • De datum moet op het testament worden vermeld. Het is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of het document echt de laatste wensen van de erflater weergeeft. Het testament moet daarom het jaar, de maand en de dag vermelden waarop het werd opgesteld.
 • Het testament moet de naam van de erflater vermelden en door hem ondertekend zijn. Dit is de beste manier om het document te identificeren.
 • Zorg ervoor dat de volledige gegevens van de stichting in uw testament worden opgenomen: Stichting Alzheimer Onderzoek (Stop Alzheimer), Bourgetlaan 42, bus 6, 1130 Brussel, en vergeet niet het volgende nummer te vermelden: BE 0457.127.445.
 • Hoewel het niet verplicht is in België, betekent het neerleggen van uw testament bij een notaris dat het kan worden geregistreerd in het Centraal Register van Testamenten (C.R.T.) om te voorkomen dat het wordt verborgen door degenen die zich benadeeld voelen.

 

Bedankt voor uw steun aan het onderzoek naar Alzheimer.

Voor praktische informatie en advies over legaten, schenkingen en levensverzekeringen ten gunste van onze Stichting kunt u via onderstaand formulier onze gratis brochure "Bescherm en plan uw nalatenschap" bestellen.
Joost Martens
Directeur van de Stichting

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Evenementen

Campagne

Diverse

Diverse

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!