Doe een gift

Wetenschappelijke adviesraden

Strenge evaluatie van onderzoeksprojecten door deskundigen

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Stop Alzheimer doet er alles aan om ervoor te zorgen dat elke donatie optimaal wordt gebruikt door alleen de meest veelbelovende onderzoeksprojecten te financieren. Om dit doel te bereiken, werken we nauw samen met experts om de ingediende projecten te evalueren en te selecteren. Onze experts zijn in twee afzonderlijke adviesraden verenigd.

Onze experts in fundamenteel en klinisch onderzoek

De eerste raad bestaat uit vooraanstaande Belgische professoren en onderzoekers verbonden aan verschillende Belgische universiteiten, die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van de basis- en klinische onderzoeksprojecten.

Wim Annaert

Voorzitter
KU Leuven Departement Neurowetenschappen VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek Laboratorium voor Membraantransport

Lucia Chavez Gutierrez

VIB-KU Leuven – Center for Brain & Disease Research
Laboratorium voor Proteolytische Mechanismen bij Neurodegeneratie

Eric Salmon

Cyclotron Research Center University of Liège, Liège

Jean-Noël Octave

Université Catholique de Louvain Faculty of Pharmacy and Biomedical Sciences Institute of NeuroScience (IONS)

Ilse Dewachter

UHasselt BIOMED-Onderzoeksgroep Neurowetenschappen

Jean-Pierre Brion

Université Libre de Bruxelles

Koen Poesen

KU Leuven Laboratorium voor moleculair neurobiomerker onderzoek UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde

Rosa Rademakers

VIB Uantwerp Center for Molecular Neurology

Bernard Hanseuuw

Memory Clinic, Cliniques Universitaires St-Luc Institute of Neurosciences, UCLouvain President of the Belgian Neurological Society Clinical Researcher, FNRS and WelBio

Onze experts in psychosociaal onderzoek

De tweede raad bestaat uit professionals en experts die rechtstreeks betrokken zijn bij het dagelijkse leven van Alzheimerpatiënten. Deze gevarieerde raad bestaat uit psychologen die in verpleeghuizen werken, ergotherapeuten, geriaters, mantelzorgers en anderen die betrokken zijn bij de zorg voor Alzheimerpatiënten.

Jan Steyaert

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Christian Swine

Médecin gériatre, professeur émérite à l’Université Catholique de Louvain

Philippe Meeus

Ergothérapeute (PHD), Président de Alzheimer Belgique ASBL

Eric Salmon

Cyclotron Research Center University of Liège, Liège

Kristine Kloeck

Mantelzorger

Hilde Vanderlinden

Psycholoog en referentiepersoon dementie

Tomas Lambrecht

Blikopener Gezondheid en Zorg

Werner Cautreels

Voorzitter Baluchon Alzheimer

Steun de strijd tegen Alzheimer in België – Doneer nu

In België treft de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie één persoon op vijf en zelfs één op drie de vrouwen. Helaas is er nog steeds geen doeltreffende behandeling. Geconfronteerd met deze realiteit is onderzoek de enige juiste aanpak.
Daarom is uw steun zo cruciaal. Stop Alzheimer is de belangrijkste financieringsbron voor onderzoek naar Alzheimer in België, maar bij gebrek aan subsidies zijn we volledig afhankelijk van uw vrijgevigheid.

Steun ons in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer door nu te doneren. Samen kunnen we Alzheimer stoppen.

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!