Doe een gift

Bestuurders en medewerkers

Maak kennis met het Stop Alzheimer-team, dat zich inzet voor de strijd tegen de ziekte.

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

De Stichting Alzheimer Onderzoek is een Belgische non-profit organisatie van openbaar nut. Onze primaire doelstelling is financiële steun geven aan basis, klinisch en diagnostisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingsmethoden van de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten en psychosociaal onderzoek om een menswaardige zorg voor mensen met dementie te kunnen garanderen.

De stichting wil de toekomst waarin Alzheimer en dementie kan voorkomen of genezen worden dichterbij brengen. Dit doet zij niet alleen door te investeren in wetenschappelijk onderzoek, maar ook door via haar nieuwsbrieven voorlichting te geven op de risico’s op dementie, over gezonde voeding en levensstijl en over de mogelijkheden voor preventie.

De stichting wil zoveel mogelijk particulieren en bedrijven inspireren, aanmoedigen en mobiliseren om mee te helpen Alzheimer en dementie te overwinnen. Dit doet zij door donateurs te werven en fondsen in te zamelen via direct mailings, via acties en evenementen en via nalatenschappen.

Ons team bestaat uit :

Joost Martens

Directeur

Lucie Leroux

Responsable Wallonie

Soumaya Mesnani

Office & Event manager

Martine Kerkhove

Accounting & Payroll

Hieronder de leden van de Raad van bestuur van Stop Alzheimer, het bestuur is onbezoldigd.

Wilfried Nys

Voorzitter

Willy Schalk

Bestuurder

Micheline Bodson

Bestuurder

Luc Jansen

Bestuurder

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!