Doe een gift

Burgemeester Bart Somers ondersteunt Cupcake-actie voor Alzheimeronderzoek en opleiding

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Terugblikkend op een hartverwarmend evenement, vond op 29 november 2023 om 10u30 in Huize Rembertus van de Armonea groep een bijzondere gebeurtenis plaats. Burgemeester Bart Somers versierde samen met de bewoners cupcakes in het kader van de jaarlijkse Cupcake-actie, georganiseerd door Stichting Alzheimer Onderzoek – stopalzheimer.be, in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Het doel van dit evenement was het inzamelen van geld voor Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar dementie en de opleiding van dementie-experten.

Een Verbindende Missie

CEO Guido Perremans van de Armonea Groep benadrukt de relevantie van de actie: “Deze actie past perfect binnen onze missie en visie. Door de deskundigheid van iedereen die met dementie te maken heeft te vergroten, krijgt de persoon met dementie waar hij recht op heeft: respect, medemenselijkheid en warme, kwaliteitsvolle zorg. Wetenschappelijk onderzoek blijft ook essentieel om de zorg te verbeteren en een remedie te vinden.”

Burgemeester Somers over de Toekomst

Burgemeester Bart Somers richt zijn aandacht op de toekomst: “Er leven momenteel ongeveer 1441 personen met dementie in Mechelen, maar tegen 2040 zal dat aantal naar verwachting stijgen tot bijna 2000, een toename van ruim 38%. We moeten dus klaar zijn voor de toekomst. Als dementievriendelijke gemeente zijn we in Vlaanderen koploper met prachtige projecten, waaronder het Inloophuis dementie ’t moNUment, dat wordt ondersteund door de stad en het regionaal expertisecentrum dementie Orion i.s.m. PGN. Samen met het expertisecentrum ondersteunen we verschillende acties om Mechelen dementievriendelijker te maken, van de bibliotheek tot het zwembad De Nekker.”

Expertise in Actie

Herman Wauters, dementie-expert bij Expertisecentrum Dementie Orion i.s.m. PGN, benadrukt de voortrekkersrol van Mechelen: “Mechelen speelt al langer een voortrekkersrol in Vlaanderen op het gebied van dementievriendelijkheid. In het project ’t moNUment’ kunnen mensen met dementie en mantelzorgers terecht voor informatie, advies en op maat gerichte activiteiten. Hiermee onderstrepen we dat dementie een belangrijk maatschappelijk thema is dat de nodige aandacht verdient, inclusief wetenschappelijk onderzoek.”

Samen Sterk voor Onderzoek

Joost Martens, directeur van Stichting Alzheimer Onderzoek, benadrukt het belang van steun: “Jaarlijks steunen we voor ruim 4 miljoen euro aan beloftevolle basis-, klinische- en diagnostische wetenschappelijke onderzoeksprojecten naar de oorzaken en mogelijke behandelingen van alzheimer en verwante hersenziekten. We zijn daarvoor afhankelijk van de steun van particulieren. Daarom zijn we blij dat onze actie ook gesteund wordt door de Armonea groep.”

Een Volgende Stap in Dementiebewustzijn

De gezamenlijke inzet van de gemeente, het bedrijfsleven en de stichting symboliseert een gezamenlijke stap naar een dementievriendelijk Mechelen en het belang van wetenschappelijk onderzoek. Deze Cupcake-actie draagt niet alleen bij aan het inzamelen van fondsen maar dient ook als een platform om dementie bespreekbaar te maken en begrip te creëren in de gemeenschap.

Media-aandacht voor ‘Burgemeester Bart Somers ondersteunt Cupcake-actie voor Alzheimeronderzoek en opleiding’

Artikel in RTV
Artikel in Het Nieuwsblad
Artikel in Het Laatste Nieuws

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Campagne

Getuigenissen

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!