Doe een gift

Onderzoek naar het Effect van SARS-CoV-2 op de Ziekte van Alzheimer

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Grant Uitreiking van Stichting Alzheimer Onderzoek aan Professor Lien Vanhoecke van UGent: Onderzoek naar het effect van SARS-CoV-2 op de ziekte van Alzheimer

Te midden van de uitdagingen van de post-COVID-19 wereld, groeit de bezorgdheid over de blijvende invloed van het virus op de mentale gezondheid. Professor Lien Vanhoecke, werkzaam aan de Universiteit Gent (UGent), staat voorop in het onderzoek naar de impact van SARS-CoV-2 op de ziekte van Alzheimer. Haar project, getiteld “When COVID-19 meets Alzheimer’s: Unraveling the effect of SARS-CoV-2 on AD pathology,” heeft onlangs een aanzienlijke financiering van €110.000 ontvangen van Stichting Alzheimer Onderzoek.

Het toenemend aantal mensen dat hersteld is van een initiële besmetting met het coronavirus, en toch langdurige of latere optredende klachten ervaart, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en cognitieve problemen, is zorgwekkend. Dit fenomeen, bekend als het ‘long-COVID’-syndroom, heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid over de mogelijke langetermijneffecten op de gezondheid van het brein. Er wordt vermoed dat het virus het zenuwstelsel kan aantasten en het risico op dementie kan verhogen.

Het onderzoek van Professor Vanhoecke richt zich op het ontrafelen van deze complexe relatie tussen COVID-19 en de ziekte van Alzheimer. Door gebruik te maken van muismodellen zal het project onderzoeken hoe het virus het gezonde brein en het Alzheimer-brein beïnvloedt. Bovendien zal er onderzoek worden gedaan naar de mogelijke effectiviteit van medicijnen tegen het virus in het verminderen van neurologische symptomen geassocieerd met COVID-19.

De urgentie van dit onderzoek kan niet worden onderschat. Met miljoenen mensen wereldwijd die getroffen zijn door COVID-19 en een deel van hen die neurologische symptomen ervaren, is het van vitaal belang om meer inzicht te krijgen in de effecten van het virus op de hersenen. Door dit onderzoek hoopt Professor Vanhoecke niet alleen de impact van COVID-19 op de ziekte van Alzheimer te begrijpen, maar ook bij te dragen aan de ontwikkeling van effectievere strategieën voor de behandeling van neurologische complicaties op lange termijn als gevolg van de pandemie.

De genereuze financiering van Stichting Alzheimer Onderzoek zal het mogelijk maken voor Professor Vanhoecke en haar team om vooruitgang te boeken in dit cruciale onderzoek. Het is een stap voorwaarts in de richting van het begrijpen van de complexe interactie tussen COVID-19 en neurodegeneratieve ziekten, en het biedt hoop voor een betere aanpak van de langetermijneffecten van deze pandemie op de gezondheid van het brein.

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!