Doe een gift

Beurs van €110.000 toegekend aan Brusselse onderzoeker voor baanbrekend Alzheimeronderzoek

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Beurs van €110.000 toegekend aan Brusselse onderzoeker voor baanbrekend Alzheimeronderzoek

Een veelbelovende ontwikkeling in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer is ingezet dankzij de toekenning van een beurs ter waarde van €110.000 aan een jonge onderzoeker van de Université libre de Bruxelles (ULB).

De ziekte van Alzheimer blijft een uitdaging voor de medische wetenschap, maar recent onderzoek, met name dat van de veelbelovende onderzoeker Siranjeevi Nagaraj (ULB), werpt een lichtpuntje op. Zijn studie heeft onthuld dat er een ongewone expressie van miRNA’s, minuscule niet-coderende RNA’s, aanwezig is in de context van de ziekte. Dit wijst op een nieuw onderzoeksgebied dat mogelijk cruciaal is voor het begrip en de behandeling van de aandoening.

Voortbouwend op zijn eerdere ontdekkingen wil de onderzoeker nu de complexe relatie tussen miRNA’s en het Tau-eiwit, dat centraal staat in de ziekte van Alzheimer, nader onderzoeken. “Dit project moet leiden tot een diepgaand inzicht in de onderliggende mechanismen van de ziekte van Alzheimer, wat de weg opent naar nieuwe perspectieven voor behandeling en interventie,” aldus de in Brussel gevestigde onderzoeker.

Deze substantiële beurs benadrukt niet alleen het belang van het lopende onderzoek, maar ook de toewijding van de ULB aan baanbrekend wetenschappelijk werk. De hoop is dat deze investering de weg zal effenen voor nieuwe doorbraken in de behandeling van de ziekte van Alzheimer en uiteindelijk de last ervan voor miljoenen wereldwijd zal verlichten.

De ziekte van Alzheimer treft momenteel 210.000 Belgen, en tot op heden is er nog geen genezing mogelijk. Deze subsidie van €110.000 van Stop Alzheimer, de Stichting voor Alzheimeronderzoek, vertegenwoordigt daarom een cruciale investering in onderzoek in het hart van Brussel.

Deze subsidie benadrukt niet alleen het belang van het lopende onderzoek, maar ook de dringende behoefte aan financiering op nationaal niveau om de impact van Alzheimer te verminderen. De ULB, met de steun van Stop Alzheimer, staat aan de frontlinie van wetenschappelijk onderzoek dat de sleutel kan zijn tot een beter begrip en behandeling van deze slopende ziekte.

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!