Doe een gift

Stichting Alzheimer Onderzoek financiert baanbrekend onderzoek van Helen Ray-Jones aan de Universiteit Antwerpen

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Het ontrafelen van chromatinestructuur in de keuze van genisovormen bij de ziekte van Alzheimer

De Stichting Alzheimer Onderzoek heeft recentelijk €110.000 toegekend aan Helen Ray-Jones, een onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, voor haar project “Deciphering the role of chromatin organisation in isoform choice in the human brain in Alzheimer’s Disease.”

Het onderzoek richt zich op een genetisch fenomeen dat vaak over het hoofd wordt gezien: isovormen, verschillende varianten van genen die eiwitten produceren met unieke functies. Hoewel deze isovormen essentieel zijn voor normale processen, zijn veranderingen in de balans tussen specifieke isovormen in de hersenen geassocieerd met de ziekte van Alzheimer (AD). Echter, het mechanisme waardoor cellen in ons lichaam ‘kiezen’ tussen verschillende isovormen, zowel in een gezonde toestand als bij AD, blijft grotendeels onbegrepen.

De hypothese van Ray-Jones en haar team is dat de keuze van genisovormen wordt beïnvloed door de manier waarop ons DNA is georganiseerd in onze cellen, bekend als chromatin-organisatie. Hoewel chromatin-organisatie recentelijk is aangetoond als een van de belangrijkste drijfveren van celbesluitvorming op het genniveau, is het nog niet grondig bestudeerd op isoform-niveau.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om de mechanismen te identificeren die ten grondslag liggen aan de keuze van genisovormen bij AD. Dit zou niet alleen de ontdekking van biomarkers voor de ziekte kunnen vergemakkelijken, maar ook nieuwe therapeutische benaderingen kunnen onthullen die gericht zijn op het herstellen van de normale balans van isovormen in de hersenen van Alzheimerpatiënten.

De financiering van Stichting Alzheimer Onderzoek zal Helen Ray-Jones en haar team in staat stellen om dit essentiële onderzoek voort te zetten, en hopelijk bij te dragen aan een dieper begrip van de ziekte van Alzheimer en nieuwe mogelijkheden voor diagnose en behandeling te ontdekken.

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!