Doe een gift

Samen gezellig cupcakes versieren: Brugse politieke kopstukken zetten onderzoek naar alzheimer in de kijker

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Stichting Alzheimer Onderzoek – Stopalzheimer organiseert elk jaar de cupcake-actie, waarbij woonzorgcentra, ziekenhuizen en mensen thuis cupcakes bakken en deze verkopen. De opbrengst gaat naar het Belgisch wetenschappelijk dementie-onderzoek en opleiding van dementie-experten.

Brugge, 8 november 2023 – Ook Maaike De Vreese, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator
(NVA), Pablo Annys (Vooruit), voorzitter van de Brugse welzijnsvereniging Mintus en Dirk De fauw (CD&V), de burgemeester van Brugge, zullen op 8 november om 10u30 samen met de bewoners van het Mintus-woonzorgcentrum De Vliedberg cupcakes versieren.

Pablo Annys: “De woonzorgcentra van Mintus zijn al jarenlang expert in het ondersteunen van mensen met dementie. In onze persoons- en belevingsgerichte zorg staat de constante dialoog tussen de bewoner en zijn omgeving centraal. Het traject dat Mintus uitrolt, maakt deel uit van een bredere visie waar ook Stad Brugge en het lokaal sociaal beleid zich achter scharen.”
Burgemeester De fauw: “Er leven in Brugge ongeveer 2 798 met dementie, maar in 2040 zullen dat er 3 500 zijn. Dat is een stijging van ruim 25%. Het is belangrijk dat we iedereen menswaardige zorg en ondersteuning kunnen bieden.”
Maaike De Vreese: “Voor heel West-Vlaanderen zijn die cijfers nog alarmerender. Er wordt verwacht dat het aantal mensen met dementie in 2040 met 46% zal zijn toegenomen . We zijn blij dat Stichting Alzheimer Onderzoek samen met Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Baluchon Alzheimer en de Koning Boudewijn Stichting een psychosociale raad heeft opgericht om onderzoek te stimuleren voor de verbetering van de zorg aan mensen met dementie. Omdat het hier om onderzoek gaat dat direct praktische oplossingen gaat bieden, wil ik in het Vlaams parlement onderzoeken of middelen
vrijgemaakt kunnen worden om dit financieel te ondersteunen.”
Burgemeester De fauw: “In Brugge speelt Expertisecentrum en thuisbegeleidingsdienst dementie Foton gelukkig een voortrekkersrol. Samen met het lokaal bestuur en verschillende partners zet Foton mee de schouders onder een dementievriendelijke beweging in de stad. Foton wil ook via de thuisbegeleiding mantelzorgers en personen met dementie ondersteunen gedurende het ganse ziekteproces. Maar om klaar te zijn voor de toekomst is er nog veel werk aan de winkel!”
Joost Martens, directeur van stopalzheimer.be: “Op dit moment financieren wij een onderzoek van Charless Dupont van de Vrije Universiteit Brussel. Zij bekijkt hoe thuisbegeleiders in Vlaanderen succesvol kunnen worden ingezet.” Het is een van de voorbeelden hoe psychosociaal onderzoek zal leiden tot betere zorg.”

Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker lichamelijk en geestelijk achteruitgaat en op den duur volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De ziekte van
Alzheimer is veruit de belangrijkste en meest bekende oorzaak. Ongeveer 1 op de 7 mannen en maar liefst 1 op de 3 vrouwen krijgt een vorm van dementie. Op dit moment telt Vlaanderen en Brussel
141.000 personen met dementie. En als er niets gebeurt, zal het aantal mensen met Alzheimer in 2046 in België bijna verdubbelen, want er zijn tot op heden geen geneesmiddelen.

Hier zijn enkele persberichten over dit thema:

Geen stevig debat, maar samen gezellig cupcakes versieren: Brugse politieke kopstukken zetten onderzoek naar alzheimer in de kijker

Hoezo, bitse kiezersstrijd? Brugse concurrenten bakken gezellig samen cupcakes

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!