Doe een gift

Meer dan 4 miljoen euro voor Alzheimeronderzoek

Dankzij onze schenkers hebben wij dit jaar het recordbedrag van 4.010.000 euro uittrekken voor wetenschappelijk onderzoek in België.

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Stichting Alzheimer Onderzoek – Stop Alzheimer financiert elk jaar nieuwe onderzoeksprojecten naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten. Het doel? De oorzaken van neurodegeneratieve aandoeningen beter te begrijpen en ook de zorg en het dagelijks leven van de patiënten te verbeteren.

Ondanks de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne gaven Belgen meer dan ooit aan het onderzoek tegen Alzheimer. Dankzij deze schenkers kan de Stichting Stop Alzheimer het recordbedrag van 4.010.000 euro uittrekken voor wetenschappelijk onderzoek in België. Joost Martens, directeur van Stop Alzheimer: “Het is bemoedigend dat steeds meer mensen beseffen dat wetenschappelijk onderzoek de enige manier is om een remedie te vinden tegen deze verwoestende ziekte die wereldwijd miljoenen mensen treft en in België inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak is. Naast fundamenteel onderzoek financieren we ook onderzoek om dementie zo vroeg mogelijk op te sporen en projecten die het lot van de huidige patiënten en hun verzorgers verlichten.”

Analyse van spontane spraak als diagnostisch instrument

Onder de 17 onderzoeksprojecten die dit jaar zijn gefinancierd door Stop Alzheimer, vinden we dat van professor Vandenberghe (KULeuven Brain Institute). “Tegenwoordig moeten patiënten, om de ziekte van Alzheimer vast te stellen, een reeks neuropsychologische tests afleggen: geheugentests, taaltests, enz. Dit is een hoeksteen van de diagnose, maar veel patiënten ervaren deze tests als een confrontatie,” legt Prof. Rik Vandenberghe uit. Om tot een alternatief voor de huidige diagnostische procedure te komen, zullen de professor en zijn team gebruik maken van de meest recente wiskundige methodes voor taal- en spraakanalyse. Collectief worden deze methodes vaak onder de noemer van ‘Natural Language Processing’ (NLP) samengebracht, een onderdeel van artificiële intelligentie (AI) waardoor computers taal en spraak kunnen analyseren. “Zonder het te beseffen heb je het afgelopen uur hoogstwaarschijnlijk NLP-algoritmen gebruikt, omdat deze algoritmen zijn ingebed in vele toepassingen die dagelijks door miljarden mensen over de hele wereld worden gebruikt.” legt de professor uit. Hij vervolgt: “Wij willen patiënten behandelen voor de moeilijkheden die zij in het dagelijks leven ondervinden. Waarom dan niet direct spontane natuurlijke spraak bestuderen onder meer natuurlijke omstandigheden?

Met dit onderzoeksproject, dat door Stop Alzheimer gefinancierd wordt, wil Prof. Vandenberghe aantonen dat de analyse van iemands spontane spraak het mogelijk maakt de ziekte vroegtijdig op te sporen en de verschillende vormen van dementie te onderscheiden, terwijl het door de patiënten bovendien aangenamer ervaren wordt dan de huidige onderzoeken.

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!