Doe een gift

Limburgse lijsttrekkers bundelen krachten en versieren cupcakes met bewoners van woonzorgcentrum

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Hasselts woonzorgcentrum Armonea Gaerveld versiert cupcakes tegen dementie

Binnenkort breken de campagnes voor de verkiezingen aan, maar Zuhal Demir, lijsttrekker voor de N-VA, Gaby Colebunders, lijsttrekker voor de PVDA, Lydia Peeters, lijsttrekker voor Open Vld  en Nawal Farih, lijsttrekker voor CD&V versieren vrolijk cupcakes met de bewoners van woonzorgcentrum Armonea Gaerveld in Hasselt om de cupcake-actie van Stichting Alzheimer Onderzoek te ondersteunen. De jaarlijkse actie, waarbij woonzorgcentra, ziekenhuizen, maar ook mensen thuis cupcakes bakken en verkopen, brengt geld in het laatje voor onderzoek naar dementie en de opleiding van dementie-experten. “En daarvoor zetten we graag onze politieke verschillen aan de kant”, klinkt het eensgezind.

Want over een ding zijn deze Limburgse lijsttrekkers het eens: er moet meer aandacht voor mensen met Dementie komen, zeker in Limburg!  Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, licht toe: “Limburg is de provincie waar het aantal mensen met dementie het meest zal stijgen. In Vlaanderen zullen er in 10 jaar 24% meer mensen met dementie zijn, maar in Limburg is dit 31%! Het is een uitdaging om aan mensen met dementie ook in de  toekomst de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben. Daarom hebben wij een kennisagenda opgesteld waarin staat welk onderzoek nodig is om de zorg te verbeteren.”

Joost Martens, directeur van Stichting Alzheimer Onderzoek – stopalzheimer: “Dit jaar steunen wij fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met 4,4 miljoen euro, wat medicijnen om dementie te vertragen steeds dichterbij brengt. Maar de realiteit is dat dat nog wel 10 jaar gaat duren. Om de zorg voor mensen met dementie direct te verbeteren, zijn uit de kennisagenda van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen de 10 meest urgente vragen geselecteerd die onderzocht zouden moeten worden. Daar gaan universiteiten en Hogescholen binnenkort mee aan de slag.”

Zuhal Demir, Limburgse lijsttrekker voor N-VA: “Ik ben echt verheugd hier te mogen zijn. Ik juich dit initiatief bijzonder toe, want er is nu actie nodig. Hier in Limburg zullen we de komende jaren extra hard te maken krijgen met dementie, nog meer dan elders in Vlaanderen. Mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn niet geneigd om de straat op te gaan of op tafel te kloppen, dus dit grote probleem krijgt maar weinig aandacht.”

Gaby Colebunders, Limburgse lijsttrekker voor de PVDA: “Wat ons aanspreekt uit de onderzoeken is dat er gericht wordt op aanpakkennis. Een van de vragen waar we bijvoorbeeld snel een antwoord op willen hebben, is  hoe we op langere termijn de beschikbare zorg evenredig laten groeien met de verwachte zorgvraag. De groei van de beroepsbevolking is immers beperkt, maar we willen dat er niemand in de kou komt te staan.”

“Inwoners van onze provincie zullen in de toekomst nog vaker te maken krijgen met dementie. Het is daarom cruciaal om onderzoek naar dementie te blijven ondersteunen. Want patiënten van vandaag en het bijhorende onderzoek helpen om de zorg voor de patiënt van morgen te verbeteren. De uitdagingen blijven groot, maar dienen gezamenlijk aangepakt te worden. Denk daarbij aan preventie, medicijnen en technologie, op die manier kunnen we zorgen voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie. Vlaanderen wil ook verder inzetten op een dementievriendelijke samenleving, de verbetering van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Nawal Farih, CD&V: “Enorm belangrijk om ons met de hele samenleving in te zetten voor meer sensibilisering rond dit thema. Men voorspelt 20% meer dementie in Vlaanderen, 31% meer dementie in Limburg. We moeten ons voorbereiden om kwaliteitsvolle zorg te blijven garanderen.”

Guido Perremans, CEO van Armonea: “Dagelijks ervaren we in onze huizen de impact van dementie op onze bewoners en hun families. Met volledige toewijding zetten we ons in voor dit waardevolle project. En als we dit kunnen ondersteunen met een warm moment van verbondenheid, waarbij onze bewoners en onze Talenten samen cupcakes bakken en versieren… dat is gewoon fantastisch.”

Stichting Alzheimer Onderzoek – stopalzheimer.be is sinds 1995 erkend als stichting van openbaar nut en is gericht op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten.

De Expertisecentra Dementie streven naar een samenleving die met dementie kan omgaan zodat elke mens die met dementie te maken heeft, zich gewaardeerd en ondersteund voelt. Als partner van de Vlaamse overheid verbeteren de centra de kwaliteit van leven, wonen en zorg.

Artikel in Het Laatste Nieuws

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!