Doe een gift

Koninklijk bezoek: Pleidooi voor meer onderzoek en samenwerking in de strijd tegen dementie

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Koninklijk bezoek: Pleidooi voor meer onderzoek en samenwerking in de strijd tegen dementie

Op 26 juni sprak de koning met wetenschappers en organisaties die actief zijn rond de problematiek van dementie in België. Ook onze directeur Joost Martens was aanwezig en vroeg voor meer financiering van fundamenteel, klinisch en psychosociaal onderzoek.

Daarnaast is er nood aan samenwerking om de begeleiding en ondersteuning van mensen met dementie en hun familie te verbeteren, de aandacht voor dementie in de politiek en de media te vergroten en het grote publiek te sensibiliseren en in te zetten op preventie.

Ook professor Jean-Noël Octave en professor Eric Salmon van onze Wetenschappelijke Adviesraad waren aanwezig en spraken over de voortgang van het dementie-onderzoek en de begeleiding van mensen met dementie.

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!