Doe een gift

Eerste oproep voor onderzoeksprojecten over dementie boekt overweldigend succes

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

De oproep van de Stichting Stop Alzheimer voor psychosociale onderzoeksprojecten over Alzheimer en gerelateerde aandoeningen heeft een indrukwekkend succes gekend.

De oproep, die op 29 februari werd afgesloten, trok veel belangstelling en overtrof met 33 ingediende projecten ruimschoots de aanvankelijke verwachtingen.

In een tijd waarin België geconfronteerd wordt met een dreigende crisis in de zorg voor mensen met dementie, heeft de Stichting Stop Alzheimer, in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de vzw’s Baluchon Alzheimer en Alzheimer Belgique een nieuwe oproep gelanceerd voor projecten die gericht zijn op psychosociaal dementie-onderzoek.

Dit initiatief heeft tot doel academische instellingen actief te mobiliseren en praktische oplossingen te vinden voor de dringende problemen die dementie met zich meebrengt. Momenteel hebben naar schatting zo’n 220.000 Belgische burgers dementie, en dit aantal zal tegen 2033 met een alarmerende 20% stijgen.

Joost Martens, directeur van de Stichting Stop Alzheimer – Stichting Alzheimer Onderzoek, heeft zijn tevredenheid geuit over het succes van de eerste oproep: “We zijn verheugd over het grote aantal voorstellen dat we hebben ontvangen voor onze eerste oproep voor projecten in psychosociaal onderzoek naar dementie. Dit toont het sterke engagement en de mobilisatie van de Belgische wetenschappelijke en academische gemeenschap om deze groeiende volksgezondheidscrisis aan te pakken.”

Voor de eerste oproep moesten hogescholen en universiteiten projecten indienen rond 10 onderzoeksvragen die door het comité van experts als de meest dringende zijn beoordeeld. Een van deze vragen is hoe het beschikbare zorgaanbod duurzaam kan worden afgestemd op de verwachte vraag.

Professor Jan Steyaert van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en lid van de Psychosociale Raad, benadrukt het belang van deze onderzoeken: “Het is van groot belang dat deze onderzoeken praktijkkennis opleveren, zodat we direct de zorg voor mensen met dementie kunnen verbeteren.” De leden van de Psychosociaal Raad zullen nu elk project in detail evalueren op basis van strenge criteria. De definitieve beslissingen over de meest veelbelovende projecten, die financiering van de stichting verdienen, worden later deze maand genomen.

De Stichting Stop Alzheimer en haar partners willen iedereen die heeft deelgenomen aan deze projectoproep hartelijk bedanken. Hun steun is van onschatbare waarde om het onderzoek te bevorderen en het leven van mensen met dementie in België te verbeteren.

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!