Doe een gift

De toekomst van de zorg voor mensen met dementie in gevaar: experten roepen op tot snelle actie

Steun ons

Door de Stichting Alzheimer Onderzoek te steunen, draagt u bij tot de financiering van Belgisch wetenschappelijk onderzoek om de ziekte van Alzheimer en aanverwante vormen van dementie te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Experten van de Raad voor Psychosociaal Dementie-onderzoek roepen hogescholen en universiteiten op om actief aan de slag te gaan.
De zorg voor mensen met dementie staat onder druk en dat probleem wordt alleen maar groter. Meer dan 210.000 Belgen hebben een vorm van dementie, maar dat zal in 10 jaar met maar liefst 20% stijgen. Om mensen met dementie menswaardige hulp op maat te kunnen blijven bieden, is er veel psychosociaal onderzoek nodig.

Om te zorgen dat hogescholen en universiteiten daar actief mee aan de slag gaan, richten de Koning Boudewijnstichting, Stichting Alzheimer Onderzoek – stopalzheimer, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer Belgique en Baluchon Alzheimer nu de Raad voor Psychosociaal Dementie-onderzoek op.

Joost Martens, directeur van Stichting Alzheimer Onderzoek – stopalzheimer: “Sinds 1995 steunden wij fundamenteel en klinisch Belgisch wetenschappelijk onderzoek met ruim 28 miljoen euro, wat medicijnen om dementie te vertragen en zelfs te voorkomen steeds dichterbij heeft gebracht. Maar dit komt te laat voor de patiënten nu en in de nabije toekomst. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie de komende 10 jaar met 20% toe en komt de zorg voor deze kwetsbare mensen in gevaar. Het is dus zeer belangrijk om de zorg aan mensen met dementie te optimaliseren en ze menswaardige hulp op maat te bieden en daar is psychosociaal dementie-onderzoek voor nodig.

Dankzij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen bestaat er al een kennisagenda waarin precies staat welk onderzoek nodig is om de zorg te verbeteren. We gaan nu hogescholen en universiteiten actief benaderen om onderzoeksvoorstellen in te dienen die de psychosociale raad beoordeelt.

Jurn Verschraegen, directeur van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: “Zeer belangrijk van die onderzoeken is dat ze praktijkkennis opleveren, zodat we direct de zorg voor mensen met dementie kunnen verbeteren. Het expertisecentrum zal vervolgens inzetten op opleiding en informatie.”

Hilde Vanderlinden, lid van de raad, psycholoog en Referentiepersoon Dementie van het woonzorgcentrum Sint Bernardus in Bertem: “In de kennisagenda staan bijna 100 onderzoeksvragen geformuleerd en voor de eerste oproep aan hogescholen en universiteiten hebben we daar de 10 meest urgente vragen uit geselecteerd. Een van de vragen waar we bijvoorbeeld snel een antwoord op willen hebben, is hoe we op langere termijn de beschikbare zorg evenredig laten evolueren met de verwachte zorgvraag. De groei van de beroepsbevolking is immers beperkt.”

De oproep om projecten in te dienen, werd op 7 november naar hogescholen en universiteiten verstuurd.

Belgische universiteiten en hogescholen kunnen hun projecten tot einde februari sturen naar scientific.secretariat@stopalzheimer.be. Meer info om een project in te dienen.

Foto (van links naar rechts): P. Meeus (voorzitter Alzheimer Belgique en ergotherapeut), Prof Dr E. Salmon (Neuroloog) , J. Martens, (op de foto) Prof Dr C. Swine (Geriater), Prof. J. Steyaert, K. Kloeck, T. Lambrecht, H. Vanderlinden, L. Leroux (Franstalig verantwoordelijk Stopalzheimer) en (niet op de foto) W. Cautreels (Voorzitter Baluchon Alzheimer)

Hier zijn enkele persberichten over dit thema:
Deskundigen vragen onderzoek naar betere zorg voor mensen met dementie – GZA
Deskundigen vragen onderzoek naar betere zorg voor mensen met dementie – Het Nieuwsblad

De impact van uw steun

Ontdek de projecten die dankzij u worden ondersteund.

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Steeds dichter bij de oplossingen dankzij uw steun!

Mede dankzij uw steun hebben wij het wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie met een recordbedrag van € 4.400.000,00 kunnen financieren. Dit jaar kunnen we maar liefst 21 innovatieve projecten ondersteunen.

Daarom willen we graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken!