Faites un don

Boek: Nevelen van Roland Bergeys – illustraties van Jean-Claude Delepière

Soutenez-nous

En soutenant la Fondation Recherche Alzheimer, vous contribuez au financement de la recherche scientifique belge pour prévenir, traiter et guérir la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.

Hoe maak je van genadeloze observaties een verhaal vol genade? Dat laat Roland Bergeys zien in ‘Nevelen’, waarin hij liefdevol verslaat hoe dementie twee ouders doet wegdrijven van hun kinderen en de werkelijkheid. De ongelijke strijd tussen emoties – genoegdoening – boosheid – humor – machteloosheid – doorspekt met vooral veel liefde mondde uit in een waas, een nevel. De taal en gedichten zijn rijk, de illustraties van Jean-Claude Delepière treffend. Alzheimer, dementie … Roland noemt de dingen bij hun naam en legt het taboe naast zich neer. ‘Nevelen’ is een warm hart onder de riem, biedt troost, een zuchtend begrip, af en toe een glimlach en is, vooral, ontluisterend eerlijk. Net als de schrijver en zijn vrouw die dit doorleefden, blijft ook de lezer achter met lege handen en een vol hart.

Prijs: € 25
Bestellen via info@stopalzheimer.be

L'impact de votre soutien

Découvrez les projets soutenus grâce à vous.

Recherche

Recherche

Actu à l'honneurRecherche

Recherche

Les solutions approchent grâce à vous !

Grâce à votre soutien, nous pouvons allouer cette année la somme remarquable de 4.400.000 à la recherche sur les maladies de type Alzheimer. Au total, ce sont 21 projets de recherche qui sont financés grâce à vos dons.

Nous vous en remercions sincèrement.