Faites un don

Samen gezellig cupcakes versieren: Brugse politieke kopstukken zetten onderzoek naar alzheimer in de kijker

Soutenez-nous

En soutenant la Fondation Recherche Alzheimer, vous contribuez au financement de la recherche scientifique belge pour prévenir, traiter et guérir la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.

Stichting Alzheimer Onderzoek – Stopalzheimer organiseert elk jaar de cupcake-actie, waarbij woonzorgcentra, ziekenhuizen en mensen thuis cupcakes bakken en deze verkopen. De opbrengst gaat naar het Belgisch wetenschappelijk dementie-onderzoek en opleiding van dementie-experten.

Brugge, 8 november 2023 – Ook Maaike De Vreese, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator
(NVA), Pablo Annys (Vooruit), voorzitter van de Brugse welzijnsvereniging Mintus en Dirk De fauw (CD&V), de burgemeester van Brugge, zullen op 8 november om 10u30 samen met de bewoners van het Mintus-woonzorgcentrum De Vliedberg cupcakes versieren.

Pablo Annys: “De woonzorgcentra van Mintus zijn al jarenlang expert in het ondersteunen van mensen met dementie. In onze persoons- en belevingsgerichte zorg staat de constante dialoog tussen de bewoner en zijn omgeving centraal. Het traject dat Mintus uitrolt, maakt deel uit van een bredere visie waar ook Stad Brugge en het lokaal sociaal beleid zich achter scharen.”
Burgemeester De fauw: “Er leven in Brugge ongeveer 2 798 met dementie, maar in 2040 zullen dat er 3 500 zijn. Dat is een stijging van ruim 25%. Het is belangrijk dat we iedereen menswaardige zorg en ondersteuning kunnen bieden.”
Maaike De Vreese: “Voor heel West-Vlaanderen zijn die cijfers nog alarmerender. Er wordt verwacht dat het aantal mensen met dementie in 2040 met 46% zal zijn toegenomen . We zijn blij dat Stichting Alzheimer Onderzoek samen met Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Baluchon Alzheimer en de Koning Boudewijn Stichting een psychosociale raad heeft opgericht om onderzoek te stimuleren voor de verbetering van de zorg aan mensen met dementie. Omdat het hier om onderzoek gaat dat direct praktische oplossingen gaat bieden, wil ik in het Vlaams parlement onderzoeken of middelen
vrijgemaakt kunnen worden om dit financieel te ondersteunen.”
Burgemeester De fauw: “In Brugge speelt Expertisecentrum en thuisbegeleidingsdienst dementie Foton gelukkig een voortrekkersrol. Samen met het lokaal bestuur en verschillende partners zet Foton mee de schouders onder een dementievriendelijke beweging in de stad. Foton wil ook via de thuisbegeleiding mantelzorgers en personen met dementie ondersteunen gedurende het ganse ziekteproces. Maar om klaar te zijn voor de toekomst is er nog veel werk aan de winkel!”
Joost Martens, directeur van stopalzheimer.be: “Op dit moment financieren wij een onderzoek van Charless Dupont van de Vrije Universiteit Brussel. Zij bekijkt hoe thuisbegeleiders in Vlaanderen succesvol kunnen worden ingezet.” Het is een van de voorbeelden hoe psychosociaal onderzoek zal leiden tot betere zorg.”

Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker lichamelijk en geestelijk achteruitgaat en op den duur volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De ziekte van
Alzheimer is veruit de belangrijkste en meest bekende oorzaak. Ongeveer 1 op de 7 mannen en maar liefst 1 op de 3 vrouwen krijgt een vorm van dementie. Op dit moment telt Vlaanderen en Brussel
141.000 personen met dementie. En als er niets gebeurt, zal het aantal mensen met Alzheimer in 2046 in België bijna verdubbelen, want er zijn tot op heden geen geneesmiddelen.

Hier zijn enkele persberichten over dit thema:

Geen stevig debat, maar samen gezellig cupcakes versieren: Brugse politieke kopstukken zetten onderzoek naar alzheimer in de kijker

Hoezo, bitse kiezersstrijd? Brugse concurrenten bakken gezellig samen cupcakes

L'impact de votre soutien

Découvrez les projets soutenus grâce à vous.

Actu à l'honneurRecherche

Recherche

Recherche

Actu à l'honneurRecherche

Les solutions approchent grâce à vous !

Grâce à votre soutien, nous pouvons allouer cette année la somme remarquable de 4.400.000 à la recherche sur les maladies de type Alzheimer. Au total, ce sont 21 projets de recherche qui sont financés grâce à vos dons.

Nous vous en remercions sincèrement.