Faites un don

Nieuw kinderboek ‘Waarom Greet zoveel vergeet’

Soutenez-nous

En soutenant la Fondation Recherche Alzheimer, vous contribuez au financement de la recherche scientifique belge pour prévenir, traiter et guérir la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.

Waarom Greet zoveel vergeet is een lees- en verwerkingsboek voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun omgeving. In het boek vindt u naast een voorleesverhaal ook gespreksvragen, uitspraken van kinderen die van dichtbij in aanraking komen met iemand met dementie, ruimte voor creatieve verwerking en veel info en tips van Jurn Verschraegen (Expertisecentrum Dementie) en Josine van der Poel (Alzheimer Nederland).

Het was even geleden dat er nog eens een boek voor (jonge) kinderen over dementie is verschenen. Eva Van der Linden, al 17 jaar lang medewerkster bij het WZC Borsbeekhof in Borgerhout, is de auteur ervan. Hiermee is ze niet aan haar proefstuk toe. ‘Waarom Greet zoveel vergeet’ is een ‘samenleesboek’ dat kinderen uitnodigt om samen met een volwassene op een laagdrempelige manier informatie op te doen en ervaringen over dementie uit te wisselen. Het geheel bestaat uit een voorleesverhaal, reflectie-/gespreksvragen, ruimte voor creatieve verwerking, uitspraken van kinderen die van dichtbij dementie meemaken en uitleg van specialisten. Voor dat laatste onderdeel zorgde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Voor families die in contact komen met dementie is het belangrijk om zich goed te informeren, zegt de auteur. “Ook kinderen die ermee in aanraking komen, hebben er baat bij om te leren wat er precies aan de hand is. Zij merken immers ook op dat de persoon die ze liefhebben aparte dingen doet en anders reageert dan vroeger.”

Waarom Greet zoveel Vergeet
Eva Van der Linden

Het boek is verkrijgbaar bij uw boekhandelaar.

L'impact de votre soutien

Découvrez les projets soutenus grâce à vous.

Recherche

Recherche

Divers

Actu à l'honneurRecherche

Numéro d’identification du registre national:

Vous le trouverez à l’arrière de votre carte d’identité. Il se compose de 11 chiffres dont les six premiers correspondent à votre date de naissance.

Numéro de donateur:

Votre numéro de donateur figure sur l’ensemble des courriers qui vous sont adressés, à droite , au-dessus de vos noms et adresse.

Nationaal nummer:

U vindt het op de achterkant van uw identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers overeenkomen met uw omgekeerde geboortedatum.

Donateursnummer:

Uw donateursnummer staat op al onze briefwisseling, rechts bovenaan uw naam en adres.

Les solutions approchent grâce à vous !

Grâce à votre soutien, nous pouvons allouer cette année la somme remarquable de 4.400.000 à la recherche sur les maladies de type Alzheimer. Au total, ce sont 21 projets de recherche qui sont financés grâce à vos dons.

Nous vous en remercions sincèrement.