Faites un don

Onderzoek naar het Effect van SARS-CoV-2 op de Ziekte van Alzheimer

Soutenez-nous

En soutenant la Fondation Recherche Alzheimer, vous contribuez au financement de la recherche scientifique belge pour prévenir, traiter et guérir la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.

Grant Uitreiking van Stichting Alzheimer Onderzoek aan Professor Lien Vanhoecke van UGent: Onderzoek naar het effect van SARS-CoV-2 op de ziekte van Alzheimer

Te midden van de uitdagingen van de post-COVID-19 wereld, groeit de bezorgdheid over de blijvende invloed van het virus op de mentale gezondheid. Professor Lien Vanhoecke, werkzaam aan de Universiteit Gent (UGent), staat voorop in het onderzoek naar de impact van SARS-CoV-2 op de ziekte van Alzheimer. Haar project, getiteld “When COVID-19 meets Alzheimer’s: Unraveling the effect of SARS-CoV-2 on AD pathology,” heeft onlangs een aanzienlijke financiering van €110.000 ontvangen van Stichting Alzheimer Onderzoek.

Het toenemend aantal mensen dat hersteld is van een initiële besmetting met het coronavirus, en toch langdurige of latere optredende klachten ervaart, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en cognitieve problemen, is zorgwekkend. Dit fenomeen, bekend als het ‘long-COVID’-syndroom, heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid over de mogelijke langetermijneffecten op de gezondheid van het brein. Er wordt vermoed dat het virus het zenuwstelsel kan aantasten en het risico op dementie kan verhogen.

Het onderzoek van Professor Vanhoecke richt zich op het ontrafelen van deze complexe relatie tussen COVID-19 en de ziekte van Alzheimer. Door gebruik te maken van muismodellen zal het project onderzoeken hoe het virus het gezonde brein en het Alzheimer-brein beïnvloedt. Bovendien zal er onderzoek worden gedaan naar de mogelijke effectiviteit van medicijnen tegen het virus in het verminderen van neurologische symptomen geassocieerd met COVID-19.

De urgentie van dit onderzoek kan niet worden onderschat. Met miljoenen mensen wereldwijd die getroffen zijn door COVID-19 en een deel van hen die neurologische symptomen ervaren, is het van vitaal belang om meer inzicht te krijgen in de effecten van het virus op de hersenen. Door dit onderzoek hoopt Professor Vanhoecke niet alleen de impact van COVID-19 op de ziekte van Alzheimer te begrijpen, maar ook bij te dragen aan de ontwikkeling van effectievere strategieën voor de behandeling van neurologische complicaties op lange termijn als gevolg van de pandemie.

De genereuze financiering van Stichting Alzheimer Onderzoek zal het mogelijk maken voor Professor Vanhoecke en haar team om vooruitgang te boeken in dit cruciale onderzoek. Het is een stap voorwaarts in de richting van het begrijpen van de complexe interactie tussen COVID-19 en neurodegeneratieve ziekten, en het biedt hoop voor een betere aanpak van de langetermijneffecten van deze pandemie op de gezondheid van het brein.

L'impact de votre soutien

Découvrez les projets soutenus grâce à vous.

Actu à l'honneurRecherche

Recherche

Recherche

Actu à l'honneurRecherche

Les solutions approchent grâce à vous !

Grâce à votre soutien, nous pouvons allouer cette année la somme remarquable de 4.400.000 à la recherche sur les maladies de type Alzheimer. Au total, ce sont 21 projets de recherche qui sont financés grâce à vos dons.

Nous vous en remercions sincèrement.