Faites un don

De wetenschappelijke adviesraad bijeen om de beurzen van 2023 toe te kennen

Soutenez-nous

En soutenant la Fondation Recherche Alzheimer, vous contribuez au financement de la recherche scientifique belge pour prévenir, traiter et guérir la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.

De wetenschappelijke adviesraad bijeen om de beurzen van 2023 toe te kennen

Op 22 november kwam de Wetenschappelijke Adviesraad bijeen om zich te buigen over alle onderzoeksprojecten die in 2023 werden ingediend door onderzoekers van Belgische universiteiten.

De 9 professoren van de raad, waarvan 5 verbonden aan Vlaamse universiteiten en 4 aan Franstalige, hebben niet minder dan 54 projecten bekeken, waaronder 17 pilotprojecten die door jonge wetenschappers werden ingediend. De raad beoordeelt de projecten op wetenschappelijk
kwaliteit en kijkt ook of het project het leven van patiënten en hun familie op de lange of korte
termijn kan verbeteren.

De uitkomst van de gekozen projecten moet meer inzicht geven in de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie, de diagnostiek verbeteren en leiden tot succesvolle behandelingsmethoden.

De Wetenschappelijke Adviesraad bijeen. Van links naar rechts: Voorzitter Wim Annaert (KU Leuven), Lucia Chavez Gutierrez (KU Leuven), Laurence Ris (Umons), Eric Salmon (Uliège), Jean-Noël Octave (UC Louvain), Ilse Dewachter (Uhasselt), Jean-Pierre Brion (Université Libre de Bruxelles), Koen Poesen (KU Leuven), Rosa Rademakers (Uantwerpen)

L'impact de votre soutien

Découvrez les projets soutenus grâce à vous.

Recherche

Recherche

Actu à l'honneurRecherche

Recherche

Les solutions approchent grâce à vous !

Grâce à votre soutien, nous pouvons allouer cette année la somme remarquable de 4.400.000 à la recherche sur les maladies de type Alzheimer. Au total, ce sont 21 projets de recherche qui sont financés grâce à vos dons.

Nous vous en remercions sincèrement.