Faites un don

Belgische onderzoek om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren

Soutenez-nous

En soutenant la Fondation Recherche Alzheimer, vous contribuez au financement de la recherche scientifique belge pour prévenir, traiter et guérir la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.

UMons ontwikkelt en test nieuwe zorgstrategieën om de taalvaardigheid van Alzheimerpatiënten te stimuleren.

In België zal één op de vijf mensen, en tot wel één op de drie vrouwen, een vorm van dementie ontwikkelen, waarbij de meerderheid te maken krijgt met de ziekte van Alzheimer. Tot op heden bestaat er geen geneesmiddel tegen deze slopende ziekte. Echter, onderzoek wijst uit dat de relatie tussen taal en de ziekte een veelbelovend pad is. Dr. Simoes Loureiro, onderzoekster aan de UMONS, ontwikkelt innovatieve zorgstrategieën met als doel de taalvaardigheid van patiënten te bevorderen, wat de voortgang van symptomen kan vertragen en de kwaliteit van leven van patiënten kan verbeteren.

Nieuwe zorgstrategieën

De nieuwe zorgstrategieën worden geconcretiseerd in een onderzoek waarbij 30 Alzheimerpatiënten betrokken zijn, gefinancierd door de Stichting Alzheimer Onderzoek – Stop Alzheimer en geleid door Dr. Simoes Loureiro. “We zullen de effectiviteit van drie verschillende benaderingen vergelijken om nieuwe zorgstrategieën te ontwikkelen die gericht zijn op het stimuleren van de taalvaardigheid. Dit omvat zowel het begrijpen van begrippen als het activeren van de sensaties die aan deze begrippen zijn gekoppeld. Een woord, bijvoorbeeld ‘appel’, is verbonden met kennis (‘fruit’), sensaties (‘smaak’) en levenservaringen (’tijd voor een snack’). Door al deze elementen, zowel semantisch, zintuiglijk als ervaringsgericht, te benutten, willen we de woordenschat van Alzheimerpatiënten versterken om zo het taalverlies af te remmen en de levenskwaliteit te verbeteren,” legt de onderzoekster uit.

L'impact de votre soutien

Découvrez les projets soutenus grâce à vous.

Actu à l'honneurRecherche

Recherche

Recherche

Actu à l'honneurRecherche

Les solutions approchent grâce à vous !

Grâce à votre soutien, nous pouvons allouer cette année la somme remarquable de 4.400.000 à la recherche sur les maladies de type Alzheimer. Au total, ce sont 21 projets de recherche qui sont financés grâce à vos dons.

Nous vous en remercions sincèrement.